Chính sách riêng tư Gminh:
- Chúng tôi Không thu thập, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho mục đích xấu.
- Ứng dụng có cơ chế truyền thông báo giữa client và server để việc sử dụng ứng dụng được tốt hơn nên cần có quyền truy cập internet.
- Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba, không mua bán, thương mại thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài.
- Bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các chính sách bảo mật của chúng tôi.